1. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
  2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
  3. Διεύθυνση Β’θμιας Εκπαίδευσης Aνατολικής Θεσσαλονίκης
  4. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  5. Ψηφιακό Σχολείο – ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
  6. Μαθητική Πύλη Π.Σ.Δ.
  7. Παρατηρητήριο πρόληψης Σχολικής βίας
  8. Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
  9. Διαδικτυακά Μαθήματα Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
  10. European School Radio
  11. Δήμος Θερμαϊκού