Πως θα διεξαχθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ( ΦΕΚ 4134/Β/9-9-2021)

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών 2021

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες