Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων

Υ.Α. : Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων

Εγγραφές 2020-21

Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στα ΓΕ.Λ.