Το 1ο Γενικό Λύκειο Θερμαϊκού είναι απόγονος του Γυμνασίου Νέων Επιβατών. Το Γυμνάσιο Νέων Επιβατών ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1978, στεγάστηκε όχι σε ιδιόκτητο κτίριο αλλά είτε σε ιδιωτικούς νοικιασμένους χώρους είτε στο κοινοτικό κατάστημα Νέων Επιβατών μέχρι το 1989. Λειτούργησαν Λυκειακές τάξεις (1987-88: Α΄ Λυκείου και 1988-89: Α΄ και Β΄ Λυκείου).

Το Σχολικό έτος 1989-90 λειτουργησε πλήρες Λύκειο με Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις όχι όμως με διοικητική αυτονομία. Την ίδια σχολική χρονιά, με το νέο έτος 1990, το Σχολείο [Γυμνάσιο Νέων Επιβατών] μεταστεγάστηκε από το κοινοτικό κατάστημα στο δικό του καινούργιο κτίριο, μαζί φυσικά και οι Λυκειακές τάξεις.

Το 1997 το Λύκειο «ενηλικιώνεται» και «χειραφετείται». Γίνεται αυτόνομο Σχολείο με τίτλο:”Λύκειο Ν. Επιβατών” (ΦΕΚ 764/Β/28/8/97, σ.8319) και με δικό του Διευθυντή. Στεγάζεται στο κτίριο του Γυμνασίου Νέων Επιβατών. Το 1997 στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης το Σχολείο μετονομάστηκε από «Λύκειο Ν. Επιβατών» σε ‘ Ενιαίο Λύκειο Ν. Επιβατών”, από Ενιαίο Λύκειο Νέων Επιβατών σε Ενιαίο Λύκειο Θερμαϊκού (ΦΕΚ 1246/Β/16-8-2004) και όπως όλα τα Ενιαία Λύκεια της χώρας με ΦΕΚ 146/Α/13-7-06 σε ”1ο ΓΕ.Λ. Θερμαϊκού’’. Το 2021 το ΓΕ.Λ.  Θερμαϊκού διανύει τον εικοστό τέταρτο χρόνο της αυτοτελούς εκπαιδευτικής του ζωής. 

Το Σχολικό Έτος 2000-2001 η στενότητα των χώρων και η συνεχής αύξηση του μαθητικού δυναμικού επέβαλε επιτακτικό και για το Λύκειο το ζήτημα της δικής του στέγης. Ως προσωρινή λύση επιλέχτηκε η ενοικίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς ιδιωτικής Σχολής Κωνσταντινίδη στο 18ο  χλμ της οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας.

Με την έναρξη του Σχολικού Έτους 1997-1998 προσωρινός Διευθυντής διετέλεσε ο φιλόλογος κ. Χαράλαμπος Σκαρτάδος. Τον διαδέχτηκαν οι: κ. Κωνσταντίνα Ζαχοπούλου (φιλόλογος), το καλοκαίρι του 2002 ο κ. Χρύσανθος Παπακωνσταντίνου (μαθηματικός), το 2005 ο κ. Χαράλαμπος Σκαρτάδος,  ο κ. Ι. Αργυρίου (χημικός),  το 2013 ο κ. Α. Δούμπας (γυμναστής), το 2015 ο κ. Κ. Βαλσαμάς (μαθηματικός), το 2022 η κ. Π.Μαργαρίτη (γυμνάστρια).