1ο ΓΕ.Λ Θερμαϊκού

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική ---> Κανονισμός σχολείου

Κανονισμός σχολείου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ου ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντούμε βέβαια και στη λειτουργία αυταρχικά οργανωμένης ομάδας. Η ειδοποιός διαφορά όμως της δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας έγκειται στο σημαντικό γεγονός ότι τα προηγούμενα στοιχεία προέρχονται από τα μέλη της ομάδας, με ελεύθερη εκλογή, με συναίνεση και συμμετοχή και αφήνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλισμού απόψεων. Είναι φανερό ότι η αυταρχική οργάνωση της ομάδας εξουδετερώνει το άτομο και το εντάσσει σε μία απρόσωπη μάζα. Ειδικά στην εκπαίδευση η ισοπέδωση πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Επίσης, ο μαθητής δικαιούται να απαιτήσει ατομική αναγνώριση και προσωπική ολοκλήρωση με τους δικούς τους ρυθμούς και τις δικές του δυνατότητες.

Παράλληλα όμως το σχολείο οφείλει να προσέξει την κοινωνική διάσταση του μαθητή ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του μαθητή, αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Εκεί ζει, αποκτά γνώσεις και πείρα, καλλιεργεί συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται τα επιτεύγματα των άλλων, καταθέτει τα δικά του, ζει από την ομάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι πρόθυμος να υποβληθεί σε θυσίες γι' αυτήν. Το σχολείο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη.

Γι' αυτό ο σχολικός κανονισμός δεν πρέπει να έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός απλού καθηκοντολογίου, αλλά να συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή και να ενσωματώνει όχι μόνο την οργανωτική άποψη της σχολικής πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική. Επομένως, ένας σχολικός κανονισμός, που δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από την παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθμίδας και σχολείου, να σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα να έχει δυναμικό χαρακτήρα, να είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, να προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, να προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει λογικές, γενικά αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις.

I. ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και μεταφέροντας στις αποσκευές τους διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα. Γι' αυτό πρέπει στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

 

Α. Οργάνωση-Πρόγραμμα

1. Εγγραφές: Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους , συγκεκριμένα από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων έως και τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

 

2. Έναρξη-Λήξη μαθημάτων: Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.

 

3. Ωράριο Λειτουργίας: Το Λύκειο λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες τις εβδομάδας, επί επτά διδακτικές ώρες την ημέρα, από τις 8:15΄- 14:00΄

 

4. Σχολικό Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

 

 

Β. Χαρακτηρισμός Φοίτησης-Απουσίες-Δικαιολόγηση-Συνέπειες

1. Χαρακτηρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες

 

Μια απουσία χαρακτηρίζεται:

α) ακαταχώρητη όταν,

i) προκύπτει από τη συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων,

ii) γίνεται από μαθητή διαφορετικού θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες,

iii) σχετίζεται με μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο,

iv) οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.

β) δικαιολογημένη όταν,

προσκομισθεί στο σχολείο ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την ασθένεια του μαθητή ή δικαιολογηθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα.

Διαφορετικά χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

 

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με ενυπόγραφη δήλωσή του στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος και μέχρι 2 το πολύ συνεχόμενες ημέρες τη φορά.

 

Οποιαδήποτε δικαιολόγηση απουσιών πρέπει να γίνεται εντός 10 το πολύ ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών η απουσία χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

 

2. Όρια απουσιών

 

o Οι απουσίες πρέπει γενικά να αποφεύγονται, γιατί δημιουργούν προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία.

o Για να έχει το δικαίωμα ο μαθητής να προσέλθει στις τελικές εξετάσεις, πρέπει η φοίτησή του να χαρακτηριστεί επαρκής. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής πρέπει να επαναλάβει την Τάξη.

o Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, όταν οι απουσίες του μαθητή δεν ξεπερνούν τις 114, όμως οι πάνω από τις 50 πρέπει να είναι δικαιολογημένες από τον κηδεμόνα ή από το γιατρό. Δηλαδή,

§ ο μαθητής μπορεί να έχει μέχρι 50 μη δικαιολογημένες απουσίες!!!

o Η δικαιολόγηση των απουσιών μπορεί να γίνει με δήλωση του κηδεμόνα ή με βεβαίωση του θεράποντα ιατρού

o Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 2 συνεχόμενες μέρες απουσίας προσερχόμενος όμως στο σχολείο εντός 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή.

o Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 10 ημέρες απουσίας όλο το σχολικό έτος

o Αν ο μαθητής απουσιάζει πάνω από 2 συνεχόμενες μέρες, χρειάζεται βεβαίωση του θεράποντα ιατρού.

o Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις μπορούν να δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 114 απουσίες και μέχρι τις 164, αν οφείλονται όλες σε βεβαιωμένη ασθένεια και εφόσον η επίδοση του μαθητή θεωρείται ικανοποιητική (Μ.Ο.?15) και η διαγωγή του κοσμιότατη.

o Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον/την Υπεύθυνο/η Καθηγητή/ρια του τμήματος στο οποίο ανήκει το παιδί σας ή ακόμη και με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

Επίσης

 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υπεύθυνα για την φοίτηση του μαθητή.
 • Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες το σχολείο ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή που στέλνεται από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15νθήμερο του μήνα αυτού.
 • Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την κρίση του.
 • Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Σχολείου.
 • Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.
 • Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές, συγκεντρώσεις του Σχολείου χωρίς τη δικαιολόγηση τους από τον Γονέα - Κηδεμόνα ή την άδεια από τον Διευθυντή θεωρούνται αδικαιολόγητες.
 • Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα δεν απαλλάσσεται από την μελέτη ,την προπαρασκευή ακόμη και την εξέταση στο μάθημα αυτό.
 • Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση παίρνει απουσία και είναι δυνατή η παραμονή του στην τάξη κατά την κρίση του διδάσκοντος.
 • Έξοδος από την αίθουσα σε ώρα μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση του Δ/ντή.

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι μαθητές και οι γονείς τους πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των απουσιών, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και το Σχολείο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο.

 

3. Συνέπειες

α) Απουσία ή καθυστέρηση 1ης ώρας

Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν στις 8.15΄μετά την πρωινή συγκέντρωση και τις σχετικές ανακοινώσεις.

β) Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται, οπότε ο μαθητής παίρνει απουσία.

 

γ) Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

 

δ) Μη προσέλευση στην πρωινή συγκέντρωση

Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και οι μαθητές άλλων θρησκευτικών δογμάτων και τούτο διότι μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή.

 

ε) Απουσίες από συγκεντρώσεις:

Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις (ομιλίες, γιορτές) παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία /ες .

 

στ) Απουσίες από σχολικούς περιπάτους ? μονοήμερες εκδρομές:

Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε σχολικούς περιπάτους είναι υποχρεωτική.

Ένας μαθητής μπορεί να απουσιάσει από τις παραπάνω εκδηλώσεις αλλά με καταχώρηση δικαιολογημένης απουσίας μόνο στις εξής περιπτώσεις:

i) Για λόγους υγείας (αφορά τους σχολικούς περιπάτους) οπότε και απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία του γονέως με τον Διευθυντή ή την Γραμματεία του Σχολείου.

ii) Για οικογενειακούς λόγους (αφορά τις μονοήμερες εκδρομές) οπότε και απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση του γονέως.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο μαθητής θεωρείται απών.

 

ζ) Απουσίες ? Απαλλαγές από το μάθημα της Γυμναστικής:

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής φορώντας την αθλητική τους ενδυμασία (φόρμες γυμναστικής).

Οι μαθητές που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς φόρμες παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία.

Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται μόνο από τον υπεύθυνο Γυμναστή ή τον Διευθυντή και μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στο εσωτερικό του σχολείου υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή.

 

η) Ωριαίες αποβολές:

Μαθητής ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία. Η πράξη του καταγράφεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο καθηγητή στο ποινολόγιο του σχολείου.

Επίσης με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθητές που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος. Τα κάθε είδους φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα εφ? όσον δεν καταναλωθούν στο διάλειμμα, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάσσουν για να τα καταναλώσουν στο επόμενο διάλειμμα.

Οι μαθητές οι οποίοι τιμωρούνται με ωριαία αποβολή παρουσιάζονται αμέσως στο Δ/ντή και σε καμία περίπτωση δεν μεταβαίνουν στο κυλικείο ή στον αύλειο χώρο, ενώ μετά το κτύπημα του κουδουνιού, ο καθηγητής του μαθήματος συμπληρώνει το ποινολόγιο και ενημερώνει τηλεφωνικά το γονέα-κηδεμόνα.. Επαναλαμβανόμενες ωριαίες αποβολές επισύρουν μεγαλύτερη ποινή.

 

Γ. Συμπεριφορά-Πειθαρχία

 

Οι κανόνες συμπεριφοράς που το Σχολείο θεωρεί αναγκαίο να τηρούνται, για να επιτυγχάνεται τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση όσο και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής, είναι οι εξής:

 

α. Εμφάνιση

Ένα ευαίσθητο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας είναι δυσδιάκριτα. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να επιχειρήσει παρέμβαση. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

β. Κάπνισμα

Το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου δεν είναι παιδαγωγικά ορθό να νομιμοποιηθεί με την ανοχή του σχολείου. Απαγορεύσεις και περιορισμοί στους καπνιστές γίνονται αποδεκτές για τους δημόσιους χώρους σε κάθε περίπτωση. Το σχολείο με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του οφείλει να αποδοκιμάσει αυτή την επιβλαβή, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια, η οποία, δυστυχώς, εδραιώνεται σ' αυτή την ηλικία.

Σύμφωνα με το ΥΙ/Γ.Π.Οικ. 76017/29-07-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β΄το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

2) 2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4) Φροντιστήρια

 

γ. Κινητά τηλέφωνα

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού, κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευσή τους. Επομένως, η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται, καθόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει ο μαθητής να έχει μαζί του το κινητό για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, τότε είτε το φυλάσσει κλειστό στην ατομική του τσάντα, είτε το παραδίδει στο Διευθυντή για φύλαξη. Κινητό που χρησιμοποιείται από μαθητή ή είναι σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος θα φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή, θα παραδίδεται μόνο στους γονείς, ενώ ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά.

δ. Συνεργασία σεβασμός

Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και τις δικές τους δυνατότητες χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα η συμμόρφωση τους σε ορισμένους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή είναι απαραίτητη αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και προστατέψουν τα δικαιώματά τους τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη σχέση τους με τους φορείς του σχολείου.

 

Οι μαθητές οφείλουν:

1. Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση καθώς επίσης και το καθήκον των καθηγητών να διδάξουν.

2. Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν την διεξαγωγή των μαθημάτων και των υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων.

3. Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μη έχουν επιθετική συμπεριφορά.

4. Να σέβονται τους συμμαθητές, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του σχολείου. Ο μαθητής που προκαλεί φθορές ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη για την αποκατάσταση βαρύνει τον ίδιο.

5. Να μη φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που αντιβαίνουν στην σχολική δεοντολογία.

6. Να μη χρησιμοποιούν το όνομα του σχολείου ( π.χ. αφίσες, εκδηλώσεις, εκπομπές, τύπος ) χωρίς την έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση.

7. Να μην μπαίνουν στην αίθουσα της Πληροφορικής, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και στη Βιβλιοθήκη χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή ή των επιμελητών.

8. Να αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπούν το σχολείο και να τηρούν τον σχολικό κανονισμό σε θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους με τα λεωφορεία. Να υπακούουν στις υποδείξεις του οδηγού και να μη προβαίνουν σε φθορές. Το κόστος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς βαρύνει τον υπαίτιο για την πρόκλησή της, ενώ ελέγχεται και πειθαρχικά ανάλογα με τη βαρύτητα ή την συχνότητα των παραπτωμάτων.

9. Κατά την διάρκεια των τεστ ή των διαγωνισμάτων οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν με τις υποδείξεις των καθηγητών τους χωρίς να δυστροπούν, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής, με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού, ο μαθητής βαθμολογείται με μονάδα και ελέγχεται πειθαρχικά. Όλοι οι μαθητές παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας καθ? όλη τη διδακτική ώρα.

10. Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου.

11. Να αποφεύγουν συμπεριφορές που υποβαθμίζουν το κύρος των μαθητικών συνελεύσεων και να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών.

12. Να συμπεριφέρονται εν γένει με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα, τους γονείς τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

 

ε. Φροντίδα για το περιβάλλον

 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν:

 

 1. Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου
 2. Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων
 3. Να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους
 4. Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των αιθουσών.
 5. Να μη φέρνουν στις αίθουσες φαγητά ή αναψυκτικά

 

Κάθε φθορά αναφέρεται στο γραφείο του Διευθυντή και ο μαθητής που την προκάλεσε ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.

Το Σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους προηγούμενους κανόνες, γιατί θεωρεί ότι η παραβίασή τους προσβάλλει το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

στ. Εκδρομές

 

Το Σχολείο θεωρώντας, ότι οι σχολικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής διοργανώνει ημερήσιες και πολυήμερες ποιοτικές εκδρομές που στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία αλλά τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών, όσον αφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας αλλά και άλλων χωρών της Ευρώπης.

Είναι αυτονόητο, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της εκδρομής θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει αρμονική συνεργασία μαθητών και συνοδών καθηγητών. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει:

 

 1. Να υπακούουν στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών στη διάρκεια της εκδρομής.
 2. Να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς στα μεταφορικά μέσα καθώς επίσης να σέβονται τους χώρους παραμονής.
 3. Να είναι συνεπείς στα ραντεβού της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.
 4. Να είναι προσεκτικοί με την σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών τους για την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Να γνωρίζουν, ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ? αρχής δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.
 6. Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το Σχολείο.
 7. Το Σχολείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στα παραπάνω για τον λόγο αυτό ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα πειθαρχικά τους μαθητές που δημιουργούν προβλήματα και ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.

 

ζ. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών.

1. Οι μαθητές έρχονται το πρωί και αποχωρούν το μεσημέρι.

2. Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει μαθητής για λόγους υγείας πρέπει οπωσδήποτε να πάρει άδεια από τον Διευθυντή. Σε περίπτωση που αποχωρήσει για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους είναι υποχρεωμένος ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση ή με τη Γραμματεία του Σχολείου προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια.

 

η. Καθήκοντα απουσιολόγων-επιμελητών

 

Απουσιολόγοι: Πρέπει να τονιστεί ότι το απουσιολόγιο θεωρείται Δημόσιο Έγγραφο.

 1. Ως απουσιολόγος σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, ο μαθητής που συγκέντρωσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
 2. Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέχεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.
 3. Όταν κάποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, ο απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων.
 4. Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών στη Γραμματεία.
 5. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση.
 6. Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος και οι επιμελητές εκείνης της ημέρας και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.
 7. Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου, το οποίο όπως προαναφέρθηκε αποτελεί Δημόσιο Έγγραφο και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

Επιμελητές:

 1. Οι επιμελητές ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Οι επιμελητές ορίζονται ανά δύο και ανά εβδομάδα και η κατάσταση των επιμελητών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας.
 2. Με το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα με την ευθύνη των επιμελητών και του καθηγητή αδειάζει η αίθουσα και ανοίγονται τα παράθυρα προκειμένου να γίνει ο σωστός αερισμός της αίθουσας. Οι επιμελητές σβήνουν τον πίνακα και ο καθηγητής κλειδώνει την αίθουσα

 

θ. Κυλικείο

 

 1. Το κυλικείο χρησιμοποιείται από τους μαθητές μόνο κατά τα διαλείμματα ή σε περίπτωση απουσίας κάποιου καθηγητή, όταν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του. Σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται στους μαθητές να βρίσκονται στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος.
 2. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στον χώρο του κυλικείου, να μη φωνασκούν και να μη ρυπαίνουν τους χώρους, αλλά να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων.

 

ι. Παρελάσεις

 

Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές που θα ορισθούν στα τμήματα των παρελάσεων έχουν το τιμητικό καθήκον να συμμετέχουν εκπροσωπώντας το Σχολείο κατά τις εθνικές επετείους. Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο βοηθάει τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στην οργάνωση των τμημάτων της παρέλασης.

Εξαιρούνται οι μαθητές που για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην παρέλαση. Η άδεια δίνεται στο αίτημα που πρέπει να θέσει ο ίδιος ο γονέας.

Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία.

 

ια. Ποινές

 

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μη επαναληφθούν στο μέλλον.
 2. Το ύψος της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπ? όψιν και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του μαθητή στο σχολείο και στην σχολική ζωή.
 3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρες

Στ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 1. Η Παρατήρηση είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων, δεν καταχωρίζεται στα βιβλία του σχολείου και αποσκοπεί στην προειδοποίηση του μαθητή.
 2. Οι κυρώσεις Α, Β, Γ επιβάλλονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.
 3. Οι κυρώσεις Α, Β, Γ, Δ επιβάλλονται από τον Δ/ντή.
 4. Οι κυρώσεις Α έως Ε επιβάλλονται από το συμβούλιο του τμήματος ( Δ/ντής και διδάσκοντες )
 5. Από την ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων όλες οι κυρώσεις.
 6. Οι αποβολές λαμβάνονται υπ? όψιν στο τέλος του σχολικού έτους για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή.
 7. Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη, όταν τηρούν απολύτως το σχολικό κανονισμό, κοσμία όταν τον τηρούν όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις και επίμεμπτη όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
 8. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών αποτελεί στοιχείο για χρήση αποκλειστικά σχολική, αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους και μετά την οριστική έξοδο του μαθητή από το σχολείο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τροποποιηθεί.
 9. Μαθητής, ο οποίος τιμωρείται επανειλημμένα με ωριαία αποβολή παραπέμπεται στο Διευθυντή για επιβολή μεγαλύτερης ποινής.
 10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας ?κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά, είτε με ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή το οποίο πρέπει να επιστρέψει με την υπογραφή του γονέα.

 

Τέλος σε μαθητές που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα ο Σύλλογος των Διδασκόντων με αιτιολογημένη απόφασή του, τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το Σχολείο.

II. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου.

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη. Το σχολείο, επομένως, πρέπει να μεθοδεύσει και να οργανώσει τον τρόπο της οριζόντιας συνεργασίας των εκπαιδευτικών του.

4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη συνεργασία και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου μέσα σε κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει οργανωτική υπόσταση και να αναλάβει ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου. Το οργανωτικό σχήμα καλό θα ήταν να αποφασιστεί από το σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου και ύστερα από εισήγηση των άμεσα ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

5. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και του ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά μαζί με την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.

6. Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Δε νοούνται επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία, η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.

7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.

8. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές, ιδίως των μικρότερων ηλικιών, αλλά και για τους πολίτες των μικρότερων κοινωνιών. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.

9. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

10. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι' αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.

11. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.

12. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

13. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, η οποία σημαίνει:

(α).Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.

(β).Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.

(γ).Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.

(δ).Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

(ε).Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.

14. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών - μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:

(α).Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.

(β).Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.

(γ).Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.

(δ).Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

16. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

17. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.

18. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

19. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων και για να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα που θα ορίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων.

20. Ο εκπαιδευτικός που επιβάλλει ποινή ωριαίας αποβολής οφείλει άμεσα να συμπληρώσει το ποινολόγιο και να ενημερώσει τηλεφωνικά το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή (ο χρόνος τηλεφωνικής επικοινωνίας καταγράφεται στο ποινολόγιο).

ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα και γι αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που ενδιαφέρεται για τη οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Για να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και παράλληλα να ασκεί επιρροή στους εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται. Οι εντολές και οι οδηγίες του Διευθυντή που απορρέουν μόνο από τη νόμιμη εξουσία του είναι συχνά ατελέσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του σχολείου, αν δε στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική επίδραση του σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Στον κανονισμό λειτουργίας σχετικά με το Διευθυντή θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

1. Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ' αυτούς ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.

2. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό στοιχείο. Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και, γενικότερα, θετικά κίνητρα.

3. Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τα αρνητικά. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του. Όταν απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

4. Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται σχετικά άνετα. Η συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η επικοινωνία αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση της απόλυτης ισοπέδωσης, η οποία αποδυναμώνει την παιδαγωγική λειτουργία του ρόλου του. Η δημοκρατική επικοινωνία έχει κανόνες και όρια συμπεριφοράς, αναγνωρίζει ρόλους και απαιτεί από τους φορείς διάθεση να υπερασπιστούν το ρόλο τους. Ο Διευθυντής γνωρίζει ότι η αγωγή και η μόρφωση δε γίνονται με αυτοεξέλιξη. Χρειάζεται τη διαμεσολαβητική παρέμβαση του ώριμου εκπαιδευτικού και, ακόμη περισσότερο, του επικεφαλής Διευθυντή.

5. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά.

6. Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος, όταν προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.

7. Ο Διευθυντής φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την "έντιμη" διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς. Κάθε παράγοντας της σχολικής κοινότητας ασκεί έναν ιδιαίτερο ρόλο, που έχει το δικό του περιεχόμενο και τη δική του σημασία. Ο Διευθυντής του σχολείου οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ασκεί ο καθένας σωστά το ρόλο του.

8. Ο Διευθυντής του σχολείου με τις εμπειρίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις του στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης οφείλει να δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και να εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία τους.

9. Ο Διευθυντής του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να ικανοποιούν την ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σχεδίαση και οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη.

10. Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι στους υφισταμένους του και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους.

ΙV. ΓΟΝΕΙΣ

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.

5. Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 15 Ιούνιος 2010 10:22  


Μεταφραση